Ogłoszenia na 2 niedzielę zwykłą (17.01.2021)
  1. W niedzielę, 17 stycznia br. w Kościele katolickim w Polsce  obchodzony jest XXIV Dzień Judaizmu pod hasłem: Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.
  2. W roku bieżącym Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który trwa od poniedziałku, 18 stycznia do 25 stycznia będzie obchodzony pod hasłem:  Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15, 5-9).
  3. W związku z pandemią przypominamy o zachowaniu dystansu, obowiązku zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem celebransów), o zasadzie dezynfekcji rąk oraz o podchodzeniu do komunii św. na dłoń i do ust w dwóch następujących po sobie procesjach. Noszenie maseczki to forma miłości bliźniego: w ten sposób dbamy o innych (a inni dbają o nas). Przypominamy także, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.

Posługi

Msze Święte

niedziele i uroczystości
10:30

dni powszednie
7:30 oprócz środy

środa
18:30

pierwszy czwartek miesiąca
19:30 dodatkowa Msza św. 

Spowiedź

Przed i po
każdej mszy świętej.

Indywidualna
spowiedź, towarzyszenie duchowe, kierownictwo duchowe.

Adoracja eucharystyczna

pierwszy czwartek miesiąca:
po Mszy o godz. 19:30

więcej

Galeria

Wydarzenia

Brak wydarzeń w najbliższym czasie

Tu możesz poprosić o modlitwę

Świadomi własnego powołania i zadania, które powierzył nam Kościół, uznajemy że modlitwa jest w naszym życiu czymś fundamentalnym, dlatego poświęcamy jej każdego dnia kilka godzin. Idąc za przykładem i nauką Świętej Naszej Matki Teresy od Jezusa pragniemy modlić się za Kościół, za ludzi będących w potrzebie, za naszych dobroczyńców, pamiętając na jej słowa:

Niech nie wyda wam się, że będzie nieużyteczne dla was to proszenie za nimi, ponieważ są pewne osoby, którym wydaje się rzeczą trudną do przyjęcia to, że nie miałyby modlić się wiele za swoją duszę; a jakaż modlitwa jest lepsza od modlitwy za innych? Co z tego, że ja miałabym pozostawać w czyśćcu aż do dnia sądu, jeśli ze względu na moją modlitwę byłaby zbawiona choćby jedna dusza? (Droga Doskonałości 3,6)

Pragniemy podjąć jej wyzwanie i ofiarować naszą modlitwę w intencjach, które są Wam bliskie. Poszczególne prośby zostaną przekazane siostrom i braciom, którzy będą przedstawiać je Bogu w czasie prywatnej i wspólnotowej modlitwy. A raz w miesiącu we wszystkich Waszych intencjach będzie sprawowana Najświętsza Ofiara Mszy Świętej.

Prosimy również o pozostawianie podziękowań za otrzymane łaski, co będzie dla nas świadectwem Bożego miłosierdzia udzielanego naszej wspólnocie.

Skip to content