Spowiedź

Przed i po
każdej mszy świętej.

Indywidualna
spowiedź, towarzyszenie duchowe, kierownictwo duchowe.