Program rekolekcji 2022

Styczeń 2022

Od epifanii do chrztu Baranka w wodach Jordanu

Kolędy, magowie, mistyczne wody Jordanu.

Kiedy:
6 – 9 stycznia 2022
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

Zapisy zakończone


Walka duchowa według św. Teresy od Jezusa

W czasach chaosu i rozmycia pojęć, dróg i pomysłów na życie duchowe, są Święci Karmelu, sprawdzeni, którzy pokazują kierunek i drogę do Źródła Życia. Warto podejmować próbę zrozumienia, jak bezpiecznie podróżować „ku głębi” w oparciu o doświadczenie mistyczne takich świętych Kościoła jak Teresa z Avila. Ale na tej drodze należy również prowadzić duchową walkę, o czym nie zawsze chce się pamiętać. Święta Teresa od Jezusa, choć była od Pana wyjątkowo obdarowana, to niemniej taką walkę duchową prowadziła.

Kiedy:
27 – 30 stycznia 2022
Prowadzi:
o. Wojciech Ciak OCD

Zgłoś swój udział

Luty 2022

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
9 – 13 lutego 2022
Prowadzi:
o. Roman Jan Hernoga OCD

Zgłoś swój udział


Miłość miłosierna w Piśmie Świętym i u św. Teresy od Dzieciątka Jezus i
Najświętszego Oblicza

Kiedy:
17 – 20 lutego 2022
Prowadzi:
o. Juliusz Wiewióra OCD

Zgłoś swój udział

Marzec 2022

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
9 – 13 marca 2022
Prowadzi:
o. Grzegorz Góra OCD

Zgłoś swój udział


Mężczyzna – mąż modlitwy i pokuty?
Rekolekcje dla mężczyzn

Kiedy:
17 – 20 marca 2022
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

Zgłoś swój udział


„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26, 41)
Rekolekcje weekendowe

Każdy z nas doświadcza różnorakich pokus w swoim życiu. Jakie jest ich źródło? Czemu służą i jak je pokonać?

Kiedy:
25 – 27 marca 2022
Prowadzi:
o. Roman Jan Hernoga OCD

Zgłoś swój udział


„Chcę ją przynęcić, wyprowadzić na pustynię i mówić jej do serca” (Oz 2, 16)

Rekolekcje pół-pustynne, pół-postne, w całkowitym milczeniu, każdego dnia jedna konferencja oraz homilia podczas Eucharystii.

Kiedy:
29 marca – 3 kwietnia 2022
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

Zgłoś swój udział

Kwiecień 2022

„Bóg bogaty w miłosierdzie” (Ef 2, 4). Jaki obraz Boga noszę w swoim sercu?
Rekolekcje weekendowe

Obraz Boga jaki posiadamy ma wielki wpływ nie tylko na naszą wiarę, ale także na całe nasze życie.

Kiedy:
22 – 24 kwietnia 2022
Prowadzi:
o. Roman Jan Hernoga OCD

Uwaga: Rekolekcje zostały odwołane 

Maj 2022

Pielęgnacja ogrodu i duszy

Bóg stworzył człowieka do życia w ogrodzie rajskim, przez grzech zostaliśmy wypędzeni nie tylko z tego ogrodu rajskiego, ale także z tego, jakim jesteśmy my sami. Nasza dusza stała się nam obca, wroga. Święci Karmelu mówiąc o duszy jako ogrodzie, pomagają nam uporządkować nasze wnętrze. Korzystając z ich wskazówek, będziemy starali się wprowadzić ład w nasze życie, podając podstawowe zasady PIELĘGNACJI TEGO OGRODU WEWNĘTRZNEGO, na przykładzie ogrodu zewnętrznego.

Proszę zabrać ze sobą strój roboczy do pracy w ogrodzie, rękawiczki oraz obuwie do wędrowania.

Kiedy:
30 kwietnia – 3 maja 2022
Prowadzi:
o. Antoni Rachmajda OCD

Zgłoś swój udział


Świętość małżeństwa i rodziny na przykładzie świętych Ludwika i Zelii Martin – rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Rekolekcje dla małżeństw

Jestem z nim ciągle szczęśliwa, dzięki niemu wiodę życie łagodne. Mój mąż to święty człowiek, życzyłabym takiego wszystkim żonom. Tak po pięciu latach małżeństwa pisała Zelia o swoim mężu Ludwiku. W czasie rekolekcji zobaczymy, że źródłem tej harmonii wspólnego życia świętych państwa Martin była harmonia życia z Bogiem.

Kiedy:
12 – 15 maja 2022
Prowadzi:
o. Krzysztof Pawłowski OCD

Zgłoś swój udział


SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
Rozwój przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański  oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy, tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
18 – 22 maja 2022
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

Zgłoś swój udział


Jak kształtować zdrowe relacje?

Relacje mają wpływ nie tylko na kształtowanie naszej osobowości, ale także na naszą modlitwę i stosunek do Boga. Parafrazując słowa św. Jana Apostoła możemy powiedzieć: Jeśli nie potrafisz nawiązać zdrowych relacji z twoim bratem, którego widzisz, jak możesz nawiązać bliską, przyjacielską relację z Bogiem, którego nie widzisz? (por. 1 J 4, 20).

Kiedy:
26 – 29 maja 2022
Prowadzi:
o. Józef Tracz OCD

Zgłoś swój udział

Czerwiec 2022

Rekolekcje indywidualne

To propozycja dla tych, którzy w samotności i milczeniu pragną przeżyć swoje przynajmniej 5-dniowe rekolekcje. Zapewniamy pokoje 1-osobowe, codzienny udział w Eucharystii, posiłki oraz możliwość spowiedzi lub rozmowy z jednym z nas. Pozostały czas rekolekcji każdy organizuje sobie indywidualnie.

Kiedy:
28 czerwca – 4 lipca 2022
Prowadzą:
karmelici bosi ze Zwoli

Zgłoś swój udział

Lipiec 2022

Modlitwa w  ciszy – skarb nie tylko dla dorosłych
Rekolekcje mogą odbyć się poza klasztorem w Zwoli.

Zwykle myślimy, że modlitwa w ciszy jest zarezerwowana tylko dla dorosłych. Tak jednak nie jest. Dzieci także są zdolne do bliskiej relacji z Bogiem poprzez modlitwę w ciszy. Aby jednak im w tym pomóc, trzeba najpierw samemu odkryć ten skarb i nauczyć się go przekazywać.
Zapraszamy rodziny razem z dziećmi (w wieku od 4 do 10 lat), aby mogły pogłębić relację z Bogiem poprzez modlitwę w ciszy. Swoim doświadczeniem modlitwy i pracy z dziećmi podzielą się: członkowie Instytutu Notre Dame de Vie oraz o. Grzegorz Góra OCD.

Kiedy:
7 – 10 lipca 2022
Prowadzą:
członkowie Instytutu Notre Dame de Vie oraz o. Grzegorz Góra OCD

Zgłoś swój udział


Maryja medytująca i modląca się

Triduum przed uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel

Kiedy:
13 – 16 lipca 2022
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

Zgłoś swój udział

Sierpień 2022

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
Życie z Jezusem w codzienności
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. i 2. etapie cyklu “Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Modlitwa myślna, stopniowo przemieniając serce, skłania nas, byśmy nigdy nie ustawali w poszukiwaniu Jezusa w świecie, ludziach i codziennych obowiązkach. Wraz ze św. Teresą spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: jak nieustannie trwać w obecności Bożej, aby przyjaźń z Jezusem mogła przeniknąć wszystkie czynności naszego dnia?

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
10 – 14 sierpnia 2022
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

Zgłoś swój udział


SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
Rozwój przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański  oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy, tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
17 – 21 sierpnia 2022
Prowadzi:
o. Roman Jan Hernoga OCD

Zgłoś swój udział


Dynamizm modlitwy terezjańskiej

Prawdziwa miłość wzrasta. Ci, którzy kochają, pragną spotkania, chcą się modlić i w modlitwie wzrastać. Coraz bardziej szczere, otwarte i prawdziwe bycie z Przyjacielem staje się treścią ich modlitwy i ich życia. Rekolekcje o głębokiej modlitwie w doświadczeniu i nauczaniu św. Teresy od Jezusa.

Kiedy:
25 – 28 sierpnia 2022
Prowadzi:
o. Placyd Ogórek OCD

Zgłoś swój udział

Wrzesień 2022

Ze św. Janem od Krzyża wyzwalanie naszej duszy

Św. Jan od Krzyża jest doskonałym mistrzem w drodze do wolności zniszczonej przez grzech. Jego dzieło Droga z Góry Karmeljest elementarzem-podręcznikiem odzyskiwania wolności. Wolności naszych zmysłów, naszych uczuć, z powodu których tak bardzo dziś cierpimy, które nas niepokoją, nie pozwalają zasnąć i budzą w środku nocy. To prawdziwa SZKOŁA WOLNOŚCI, dzięki której prawdziwie możemy modlić się: bądź wola Twoja!

Kiedy:
15 – 18 września 2022
Prowadzi:
o. Antoni Rachmajda OCD

Zgłoś swój udział


SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (uzupełnienie)
Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły przynajmniej w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Rekolekcje ukażą, jak pielęgnować modlitwę myślną wśród różnych trudności związanych z jej praktykowaniem (nieumiejętność przeprowadzania medytacji, nieznajdowanie czasu na modlitwę, problemy ze skupieniem itd.). Rozwiązywanie ich nie obędzie się jednak bez podjęcia walki duchowej wspieranej mocą łaski. Dopiero porządkowanie naszego życia pomoże nam znajdować czas na modlitwę i unikać rozproszeń, a osłabienie wpływu namiętności i wad oraz walka o cnoty pozwolą naszemu duchowi owocnie trwać przed Panem.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

.Kiedy:
21 – 25 września 2022
Prowadzi:
o. Grzegorz Góra OCD

Zgłoś swój udział

Październik 2022

„Mała droga” ufności św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Tą drogą jest zawierzenie małego dziecka, które bez obawy zasypia w ramionach swojego Ojca…(Rękopis M 1r).

Kiedy:
29 września – 2 października 2022
Prowadzi:
o. Roman Jan Hernoga OCD

Zgłoś swój udział


SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
5 – 9 października 2022
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

Zgłoś swój udział


Czy może być coś dobrego w kryzysie?

O dobrych owocach przezwyciężonych kryzysów – w świetle doświadczenia św. Teresy od Jezusa.
Kryzysy są realną częścią naszego życia. Nie zawsze jednak je rozpoznajemy i nie zawsze umiemy przejść i przeżyć je w wierze. Czy święta Teresa też je przeżywała? Jak sobie z nimi radziła? Jak je przeszła? Czy coś jej dały? Czy w jej życiu i pismach możemy znaleźć podpowiedzi i kierunki?

Kiedy:
13 – 16 października 2022
Prowadzi:
o. Aleksander Szczukiecki OCD

Zgłoś swój udział


Szkaplerz noś, na różańcu proś!

Rekolekcje o mocy szkaplerza i różańca ze św. Janem Pawłem II.

Kiedy:
20 – 23 października 2022
Prowadzi:
o. Krzysztof Piskorz OCD

Zgłoś swój udział

Listopad 2022

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
9 – 13 listopada 2022
Prowadzi:
o. Bogusław Wielgoszewski OCD

Zgłoś swój udział


Eucharystia w moim życiu. Rekolekcje z bł. M. Kandydą od Eucharystii

Sobór Watykański II określił, że Ofiara eucharystyczna jest «źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego». Uczestnictwo w niej wprowadza nas w centrum misterium paschalnego, poprzez które Chrystus dokonał naszego odkupienia. Podczas tych rekolekcji chcemy przyjrzeć się naszemu przeżywaniu tej wielkiej tajemnicy naszej wiary i skarbu obecności samego Chrystusa pośród nas. Pomocą i inspiracją w naszych rozważaniach będzie postać i doświadczenie bł. Marii Kandydy od Eucharystii.

Kiedy:
17 – 20 listopada 2022
Prowadzi:
o. Michał Swarzyński OCD

Zgłoś swój udział


Wprowadzenie w Adwent
Rekolekcje weekendowe dla młodzieży studiującej i pracującej

Kiedy:
25 – 27 listopada 2022
Prowadzi:
o. Bogusław Wielgoszewski OCD

Zgłoś swój udział

Grudzień 2022

Wyjść na pustynię, aby przygotować drogę Panu (por. Mt 3, 3)
Rekolekcje weekendowe

Aby usłyszeć delikatny głos Boga, aby przygotować się na Jego przyjście, potrzeba się zatrzymać i wyciszyć, oderwać od gwaru i pośpiechu codziennego życia.

Kiedy:
2 – 4 grudnia 2022
Prowadzi:
o. Roman Jan Hernoga OCD

Zgłoś swój udział


Siedem ostatnich dni Adwentu

Duchowość Wielkich Antyfon do pieśni Maryi z Nieszporów.

Kiedy:
15 – 18 grudnia 2022
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

Zgłoś swój udział


Pobierz program rekolekcji w pliku pdf