Program rekolekcji 2023

Styczeń 2023

Św. Teresa od Jezusa i życie sakramentalne

W podejściu do św. Teresy od Jezusa łatwiej akcentować jej nauczanie o modlitwie, jej doświadczenie mistyczne, natomiast nie zawsze bierze się pod uwagę, że podstawą dla jej modlitwy i doświadczeń mistycznych – było życie sakramentalne.

Dlatego pragniemy w czasie tych rekolekcji odkryć miejsce poszczególnych sakramentów w jej życiu duchowym. Chcemy również wskazać na korzystanie przez nią z sakramentaliów.

Ufamy, że dziś warto na nowo przy pomocy św. Teresy od Jezusa odkryć skarby zawarte w Sakramentach i sakramentaliach Kościoła.

Kiedy:
26 – 29 stycznia 2023
Prowadzi:
o. Wojciech Ciak OCD

 

Luty 2023

Droga do Maryi. Droga z Maryją. Od poczęcia do wieczności

W czasie tych rekolekcji będziemy starali się dostrzec działanie Boga przez Maryję w życiu każdego człowieka a szczególnie w mojej historii. I próbowali odkryć jak z Nim współpracować.

Kiedy:
2 – 5 lutego 2023
Prowadzi:
o. Łukasz Piskulak OCD

 


„Windą do nieba” – droga do Boga świętej Teresy z Lisieux

Duchowa doktryna „małej drogi”, jaką proponuje św. Teresa od Dzieciątka Jezus, pozostaje wciąż aktualna dla wszystkich, którzy zmagają się z własną niedoskonałością.

Kiedy:
9 – 12 lutego 2023
Prowadzi:
o. Michał Swarzyński OCD

 

Marzec 2023

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
15 – 19 marca 2023
Prowadzi:
o. Grzegorz Góra OCD

 


„Chcę ją przynęcić, wyprowadzić na pustynię i mówić jej do serca” (Oz 2, 16)

Rekolekcje pół-pustynne, pół-postne, w całkowitym milczeniu, każdego dnia jedna konferencja oraz homilia podczas Eucharystii.

Kiedy:
21 – 26 marca 2023
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

 

Kwiecień 2023

Miłość Miłosierna w życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

„Ja osobiście odniosłam wrażenie, że tutaj życie ludzkie aż do końca zostało przekształcone przez miłość Bożą. Nie znam nad to nic większego i chciałabym z tego tyle, ile tylko można wyczerpać dla mego własnego życia i dla wszystkich, którzy są mi bliscy” (św. Teresa Benedykta od Krzyża). Pragniemy i my poznać i poddać się tej przekształcającej Miłości…

Kiedy:
13 – 16 kwietnia 2023
Prowadzi:
o. Juliusz Wiewióra OCD

 


Mężczyzna – kapłan domowego kościoła

Wspólnota małżeńsko-rodzinna to EKKLESÍOLA czyli mały domowy kościół gdzie celebruje się liturgię Paschy i Baranka przez modlitwę i miłość w codzienności. Mężczyzna ma tu swoją KAPŁAŃSKĄ rolę.

Kiedy:
20 – 23 kwietnia 2023
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

 

Maj 2023

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
Rozwój przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański  oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy, tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
17 – 21 maja 2023
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

 


Wędrowanie ze Słowem

Pragniemy otwierać się na Ducha Świętego w Słowie Bożym m.in. podczas kontemplacyjnego wędrowania po okolicznych lasach i wieczornego czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego.

Kiedy:
25 – 28 maja 2023
Prowadzi:
o. Bogusław Wielgoszewski OCD

 

Czerwiec 2023

Ludzka słabość i zranienia – szansa czy zagrożenie? Rekolekcje ze św. Teresą z Lisieux

Bardzo często naszą słabość i zranienia postrzegamy jako ograniczenie czy nawet zagrożenie na drodze do świętości. Jednak życie św. Teresy od Dzieciątka Jezus wydaje się zaprzeczać temu przekonaniu…

Kiedy:
15 – 18 czerwca 2023
Prowadzi:
o. Roman Jan Hernoga OCD

 


Modlitwa w  ciszy – skarb nie tylko dla dorosłych

Zwykle myślimy, że modlitwa w ciszy jest zarezerwowana tylko dla dorosłych. Tak jednak nie jest. Dzieci także są zdolne do bliskiej relacji z Bogiem poprzez modlitwę w ciszy. Aby jednak im w tym pomóc, trzeba najpierw samemu odkryć ten skarb i nauczyć się go przekazywać.
Zapraszamy rodziny razem z dziećmi (w wieku od 4 do 10 lat), aby mogły pogłębić relację z Bogiem poprzez modlitwę w ciszy. Swoim doświadczeniem modlitwy i pracy z dziećmi podzielą się: członkowie Instytutu Notre Dame de Vie oraz o. Grzegorz Góra OCD.

Kiedy:
29 czerwca – 2 lipca 2023
Prowadzą:
członkowie Instytutu Notre Dame de Vie oraz o. Grzegorz Góra OCD

Lipiec 2023

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
5 – 9 lipca 2023
Prowadzi:
o. Bogusław Wielgoszewski OCD

 


Rekolekcje indywidualne

To propozycja dla tych, którzy w samotności i milczeniu pragną przeżyć swoje przynajmniej 5-dniowe rekolekcje. Zapewniamy pokoje 1-osobowe, codzienny udział w Eucharystii, posiłki oraz możliwość spowiedzi lub rozmowy z jednym z nas. Pozostały czas rekolekcji każdy organizuje sobie indywidualnie.

Kiedy:
11 – 17 lipca 2023
Prowadzą:
karmelici bosi ze Zwoli

 

Sierpień 2023

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (3)
Życie z Jezusem w codzienności
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. i 2. etapie cyklu “Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Modlitwa myślna, stopniowo przemieniając serce, skłania nas, byśmy nigdy nie ustawali w poszukiwaniu Jezusa w świecie, ludziach i codziennych obowiązkach. Wraz ze św. Teresą spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: jak nieustannie trwać w obecności Bożej, aby przyjaźń z Jezusem mogła przeniknąć wszystkie czynności naszego dnia?

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
2 – 6 sierpnia 2023
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

 


Kontemplacyjne horyzonty modlitwy

Kontemplacja chrześcijańska nie jest techniką. Jest więzią osobową, więzią miłości z Bogiem obecnym tu i teraz w Jezusie Chrystusie. Właściwym sposobem przygotowania się na przyjęcie daru kontemplacji i wzrastania w tym darze jest wierność w praktykowaniu modlitwy wewnętrznej; poprzez kolejne etapy, poczynając od modlitwy medytacyjnej aż do kontemplacji.

Kiedy:
17 – 20 sierpnia 2023
Prowadzi:
o. Placyd Ogórek OCD

 


SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (2)
Rozwój przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański  oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy, tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
23 – 27 sierpnia 2023
Prowadzi:
o. Grzegorz Góra OCD

Wrzesień 2023

Droga do kontemplacji u św. Jana od Krzyża

1 – opis kontemplacji według Świętego Jana od Krzyża; 2 – działanie Boga w kontemplacji; 3 – przygotowanie człowieka do kontemplacji

Kiedy:
14 – 17 września 2023
Prowadzi:
o. Antoni Rachmajda OCD

 


„Będę Was nosił na swoich skrzydłach”

Zawierzenie miłosierdziu Bożemu według „małej drogi” św. Teresy z Lisieux.

Kiedy:
28 września – 1 października 2023
Prowadzi:
o. Jan Malicki OCD

 

Październik 2023

SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (4)
Perspektywy przyjaźni z Jezusem
Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w trzech wcześniejszych etapach cyklu “Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Osoba, która wiernie pielęgnuje przyjacielską modlitwę z Jezusem i praktykuje mocą łaski wymagania ewangeliczne w codzienności, jest przez Ducha Świętego prowadzona do przeobrażającego zjednoczenia z Trzema Osobami Najświętszej Trójcy. Nie dokona się to bez poddania się ciemnym, oczyszczającym nocom. To zjednoczenie z Jezusem upodabnia nas do Niego, czyni nas szczęśliwymi, spełnionymi i „płodnymi” w miłości.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
4 – 8 października 2023
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

 


Dlaczego Pan Jezus „jest tak wielkim miłośnikiem cnoty pokory”? (6M 10,7)

To pytanie św. Teresa od Jezusa stawia w szóstych mieszkaniach „Zamku wewnętrznego”. Odpowiedź na nie możemy znaleźć w jej pismach, gdzie ukazuje pokorę jako „chodzenie w prawdzie”, które jest fundamentem modlitwy i zdrowej duchowości.

Kiedy:
12 – 15 października 2023
Prowadzi:
o. Roman Jan Hernoga OCD

 


Maryja zawsze i we wszystkim!

„Wszystko dla Jezusa przez Maryję! Tak, niech to będzie twoim hasłem w słowie i czynie! Wówczas będziesz się mógł udawać do Tej najmilszej Matki z największym zaufaniem i oczekiwać w pokoju tak bardzo ważnej chwili, jaką będzie Twoje przejście z doczesności do wieczności” – św. Rafał Kalinowski

Kiedy:
26 – 29 października 2023
Prowadzi:
o. Krzysztof Piskorz OCD

 

Listopad 2023

Jak kształtować zdrową duchowość? Od niezdrowej duchowości do dojrzałej wiary

Duchowość zakorzeniona jest w naszym człowieczeństwie (ciele, psychice, historii życia itd.) i w znaczący sposób przez nie determinowana. A zatem często napotyka różne przeszkody, rozwija się w sposób wykrzywiony, bywa źródłem niepotrzebnego cierpienia i sprawia, że utykamy w rozwoju duchowym. Chcemy rozpoznać możliwe problemy, by móc podążać ku dojrzałej wierze.

Kiedy:
9 – 12 listopada 2023
Prowadzi:
o. Józef Tracz OCD

 


SZKOŁA MODLITWY KARMELITAŃSKIEJ (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
15 – 19 listopada 2023
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

 

Grudzień 2023

„Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie” (Mk 13, 33)

Wprowadzenie w adwentowe oczekiwanie.

Kiedy:
1 – 3 grudnia 2023
Prowadzi:
o. Roman Jan Hernoga OCD

Zgłoś swój udział


Poezje adwentowo-bożonarodzeniowe Jana od Krzyża

Zgłębiając treść adwentowych i bożonarodzeniowych poezji św. Jana od Krzyża chcemy dotrzeć do misterium tego liturgicznego kairosu – zbawczego czasu Wcielenia Bożego Syna.

Kiedy:
14 – 17 grudnia 2023
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

Zgłoś swój udział


Pobierz program rekolekcji w pliku pdf