Program rekolekcji 2021

Maj 2021

Triduum przed Zesłaniem Ducha Parakleta

Co znaczy Paraklet i jaka jest istotna treść tego Imienia Ducha? Jakie jest Jego działanie i jak je owocnie przyjmować, a jeszcze bardziej jak nawiązać z Nim osobową-osobistą zażyłą więź?

Kiedy:
20 – 23 maja 2021
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

Zapisy zakończone


Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
26 – 30 maja 2021
Prowadzi:
o. Grzegorz Góra OCD

Zapisy zakończone

 

Czerwiec 2021

Eucharystia w moim życiu. Rekolekcje z bł. M. Kandydą od Eucharystii

Sobór Watykański II określił, że Ofiara eucharystyczna jest «źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego». Uczestnictwo w niej wprowadza nas w centrum misterium paschalnego, poprzez które Chrystus dokonał naszego odkupienia. Podczas tych rekolekcji, chcemy przyjrzeć się naszemu przeżywaniu tej wielkiej tajemnicy naszej wiary i skarbu obecności samego Chrystusa pośród nas. Pomocą i inspiracją w naszych rozważaniach będzie postać i doświadczenie bł. Marii Kandydy od Eucharystii.

Kiedy:
3 – 6 czerwca 2021
Prowadzi:
o. Michał Swarzyński OCD

Zapisy zakończone


Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej (2)
Rozwój przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Celem rekolekcji jest pogłębienie osobistej modlitwy praktykowanej na sposób terezjański  oraz ukazanie warunków niezbędnych do wzrastania w życiu modlitwy, tzn. bezinteresownej miłości wobec innych, oderwania, pokory. Zabieganie o te cnoty pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
16 – 20 czerwca 2021
Prowadzi:
o. Roman Jan Hernoga OCD

Zapisy zakończone

 

Lipiec 2021

Modlitwa w ciszy – skarb nie tylko dla dorosłych

Zwykle myślimy, że modlitwa w ciszy jest zarezerwowana tylko dla dorosłych. Tak jednak nie jest. Dzieci także są zdolne do bliskiej relacji z Bogiem poprzez modlitwę w ciszy. Aby jednak im w tym pomóc, trzeba najpierw samemu odkryć ten skarb i nauczyć się go przekazywać. Dlatego na rekolekcje, które proponujemy zapraszamy osoby dorosłe, pragnące pogłębić osobistą relację z Bogiem a także szukające sposobu jak w praktyce pomóc dzieciom zaprzyjaźnić się z Bogiem. Swoim doświadczaniem modlitwy i pracy z dziećmi podzielą się członkowie instytutu Notre Dame de Vie oraz o. Grzegorz Góra OCD.

Kiedy:
1 – 4 lipca 2021
Prowadzą:
członkowie instytutu Notre Dame de Vie oraz o. Grzegorz Góra OCD

Zapisy zakończone


Triduum przed uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel

Kiedy:
13 – 16 lipca 2021
Prowadzą:
o. Roman Hernoga OCD i o. Serafin Maria Tyszko OCD

Zapisy zakończone


Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
21 – 25 lipca 2021
Prowadzi:
o. Roman Jan Hernoga OCD

Zapisy zakończone


Śpiew gregoriański jako droga do kontemplacji 

Kiedy:
29 lipca – 1 sierpnia 2021
Prowadzi:
o. Tomasz Rydzewski OCD

Zapisy zakończone

 

Sierpień 2021

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej (4)
Perspektywy przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w trzech wcześniejszych etapach cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Osoba, która wiernie pielęgnuje przyjacielską modlitwę z Jezusem i praktykuje mocą łaski wymagania ewangeliczne w codzienności, jest przez Ducha Świętego prowadzona do przeobrażającego zjednoczenia z Trzema Osobami Najświętszej Trójcy. Nie dokona się to bez poddania się ciemnym, oczyszczającym nocom. To zjednoczenie z Jezusem upodabnia nas do Niego, czyni nas szczęśliwymi, spełnionymi i „płodnymi” w miłości.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
11 – 15 sierpnia 2021
Prowadzi:
o. Roman Jan Hernoga OCD

Zapisy zakończone


Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej (3)
Życie z Jezusem w codzienności

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły w 1. i 2. etapie cyklu “Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Modlitwa myślna, stopniowo przemieniając serce, skłania nas, byśmy nigdy nie ustawali w poszukiwaniu Jezusa w świecie, ludziach i codziennych obowiązkach. Wraz ze św. Teresą spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: jak nieustannie trwać w obecności Bożej, aby przyjaźń z Jezusem mogła przeniknąć wszystkie czynności naszego dnia?

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
18 – 22 sierpnia 2021
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

Zapisy zakończone


Św. Jan od Krzyża na wyciągnięcie ręki. Listy karmelitańskiego „przewodnika dusz”

Święty Jan od Krzyża był znakomitym „przewodnikiem dusz” do Boga, lecz aktualność świętych polega na tym, że może on być nim również dziś dla nas. Aby tak się stało, warunkiem jest poznanie go. Listy są najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy o danej osobie, tym bardziej w przypadku św. Jana, który (w odróżnieniu od św. Teresy) nie zostawił nam swej autobiografii; stąd listy, mimo że zachowało się ich zaledwie trzydzieści kilka, są nieocenionym źródłem poznania i zrozumienia Jana. Tym bardziej, że oprócz poruszania w nich zagadnień kluczowych, znajdziemy w nich takie, których próżno szukać w jego traktatach, będące odpowiedzią na życie i problemy adresatów. Poza tym, co niezmiernie ważne, jest to szansa czytania prawdziwego Jana od Krzyża, a nie wymysłów różnych autorów na jego temat, na różne okazje.

Kiedy:
26 – 29 sierpnia 2021
Prowadzi:
o. Antoni Rachmajda OCD

Zapisy zakończone

 

Wrzesień 2021

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej (uzupełnienie)
Rozwiązywanie trudności w przyjaźni z Jezusem

Rekolekcje dla osób, które uczestniczyły przynajmniej w 1. etapie cyklu „Szkoła modlitwy karmelitańskiej”.

Rekolekcje ukażą, jak pielęgnować modlitwę myślną wśród różnych trudności związanych z jej praktykowaniem (nieumiejętność przeprowadzania medytacji, nieznajdowanie czasu na modlitwę, problemy ze skupieniem itd.). Rozwiązywanie ich nie obędzie się jednak bez podjęcia walki duchowej wspieranej mocą łaski. Dopiero porządkowanie naszego życia pomoże nam znajdować czas na modlitwę i unikać rozproszeń, a osłabienie wpływu namiętności i wad oraz walka o cnoty pozwolą naszemu duchowi owocnie trwać przed Panem.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
22 – 26 września 2021
Prowadzi:
o. Grzegorz Góra OCD

Zapisy zakończone


Pod wieczór życia stanę przed Tobą Jezu z pustymi rękoma

Mała droga miłości i ufności św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Kiedy:
30 września – 3 października 2021
Prowadzi:
o. Kamil Strójwąs OCD

Zapisy zakończone

 

Październik 2021

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej (1)
Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem

Czym jest modlitwa myślna? Jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie? – to niektóre z poruszanych tematów. Rekolekcjoniści ukażą przykładowe sposoby praktykowania rozmyślania. Osobiste ukierunkowanie modlitwy będzie możliwe podczas indywidualnych spotkań z prowadzącymi.

Podczas tych rekolekcji zapewniamy pokoje 1-osobowe.

Kiedy:
6 – 10 października 2021
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

Zapisy zakończone


Jak budować relację z Jezusem? – doświadczenie św. Teresy od Jezusa

Św. Teresa przeszła długą i bogatą drogę przyjaźni z Jezusem, w swych pismach porusza wiele wymiarów i aspektów tej drogi. W czasie tych rekolekcji postaramy się wydobyć z jej pism, to co może pomóc nam w budowaniu naszej relacji z Panem Jezusem i wiary w Niego.

Kiedy:
14 – 17 października 2021
Prowadzi:
o. Aleksander Szczukiecki OCD

Zapisy zakończone


Św. Józef mistrzem modlitwy w nauczaniu św. Teresy od Jezusa

To, co przekazuje nam św. Teresa o roli, jaką odegrał św. Józef w historii zbawienia jej duszy, jest wyrazem jej nabożeństwa do niego przeżywanego w sposób głęboki i szczery, które stało się doświadczeniem głębokim, bardzo wewnętrznym i trwającym wiele lat. Nie mówi o tym, czego nauczyła się z książek, czy o tym, co wyczytała o św. Józefie, ani tego, co wysłuchała w kazaniach o nim, które przynajmniej raz do roku słyszała w jego uroczystość, którą zawsze starała się, aby ją obchodzić w sposób jak najbardziej okazały (Życie 6,7), czy tego, co mogła o nim wysłuchać przy innych okazjach. To, co mówi, jest oparte na jej osobistym doświadczeniu, jak św. Józef interweniował w jej życie i w sprawy jej duszy. Inaczej, to co mówi, zna z doświadczenia. I dzięki temu staje się szczególnym apostołem nabożeństwa do tego Świętego.

Kiedy:
21 – 24 października 2021
Prowadzi:
o. Wojciech Ciak OCD

Zgłoś swój udział

 

Listopad 2021

Masz być żołnierzem Jezusa Chrystusa, żołnierzem wiernym takiego Króla…” (św. Rafał Kalinowski). Rekolekcje o walce duchowej

„Pojęcie Ecclesia militans – Kościoła wojującego – nie jest dziś modne. W rzeczywistości jednak coraz lepiej rozumiemy, że jest prawdziwe, oddaje coś z prawdy. Widzimy, że zło chce opanować świat i konieczne jest podjęcie walki ze złem. Widzimy, że zło posługuje się w tym wieloma sposobami: okrutnymi, uciekając się do różnych form przemocy, ale też udaje dobro i w ten sposób narusza moralne fundamenty społeczeństwa” (papież Benedykt XVI).

Kiedy:
11 – 14 listopada 2021
Prowadzi:
o. Krzysztof Piskorz OCD

Zgłoś swój udział


Modlitwa przyjacielskim obcowaniem „z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje” (Ż 8,5).
Mój obraz Boga a modlitwa

Obraz Boga jaki posiadamy ma ogromne znaczenie dla rozwoju naszej modlitwy. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo on jest zniekształcony i zafałszowany.

Dni skupienia dla wszystkich, szczególnie dla osób po 1 i 2 etapie Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej.

Kiedy:
19 – 21 listopada 2021
Prowadzi:
o. Roman Jan Hernoga OCD

Zgłoś swój udział


Miłosierdzie a czas próby

”Nawrócenie do Boga zawsze polega na odnalezieniu miłosierdzia, czyli owej miłości, która cierpliwa jest i łaskawa (por. 1 Kor 13, 4) na miarę Stwórcy i Ojca — miłości, której „Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa” (2 Kor 1, 3) jest wierny aż do ostatecznych konsekwencji w dziejach przymierza z człowiekiem: aż do krzyża — czyli do śmierci i zmartwychwstania swojego Syna. Nawrócenie do Boga jest zawsze owocem „odnalezienia” tego Ojca, który bogaty jest w miłosierdzie”  (Jan Paweł II, Dives in misericordia, 13).

Kiedy:
9 – 12 grudnia 2021
Prowadzi:
o. Juliusz Wiewióra OCD

Zgłoś swój udział


Z Maryją i Józefem w oczekiwaniu na narodziny Emmanuela

Kiedy:
16 – 19 grudnia 2021
Prowadzi:
o. Serafin Maria Tyszko OCD

Zgłoś swój udział


Pobierz program rekolekcji w pliku pdf.