Zgłoszenie na rekolekcje w ZwoliTak, w GorzędziejuTak, w ZwoliNie


Twoje dane kontaktowe


* pole wymagane
 


Jeśli powyższy formularz nie działa w Twojej przeglądarce, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (prosimy podać imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy oraz datę i temat rekolekcji):

mail: zwola.rekolekcje@karmelicibosi.pl
tel.: +48 517 728 404