Grupa Adoracji w int. kapłanów

Spotkania:

I czwartek miesiąca
czuwanie wieczorne