Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej

Spotyka się raz w miesiącu na dniu skupienia.