Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej

Spotkania:

Raz w miesiącu
dzień skupienia