Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej

Marzec 13, 2017

Spotyka się raz w miesiącu na dniu skupienia.