aktualności klasztoru Zwola wróć

Rekolekcje poznańskiego OCDS


28 czerwca, 2022

    W dniach 16-19 czerwca 2022r. odbyły się w Zwoli rekolekcje dla wspólnoty świeckiego zakonu karmelitańskiego z Poznania. Rozpoczęły się one w uroczystość Bożego Ciała, dlatego nasza wspólnota wraz ze wspólnotą rekolekcyjną członków świeckiego zakonu, a także z przybyłymi do naszej kaplicy, uczestniczyła w uroczystej Eucharystii, po której odbyła się procesja do czterech ołtarzy. Bardzo dziękujemy osobie, która pięknie przygotowała ołtarze i przystroiła je w różnych miejscach naszego ogrodu!

    Po wspólnym obiedzie w atmosferze radości i jeszcze rozmów odbyły się spotkania wprowadzające w rekolekcje. O. Serafin wprowadził w atmosferę wyciszenia i milczenia jako uprzywilejowane środki w Karmelu prowadzące do spotkania z Bogiem. Weszliśmy w ciszę, po czym razem z o. Serafinem i br. Bogusławem prowadziliśmy te rekolekcje.

    Zakończyliśmy w niedzielę wspólnym obiadem już w atmosferze rozmów i zewnętrznej radości.

o. Grzegorz Góra OCD