aktualności klasztoru Zwola wróć

Inauguracja życia wspólnotowego w klasztorze w Zwoli


Styczeń 3, 2016

Po tym, jak Rada Prowincjalna ustanowiła nową wspólnotę zakonną w Zwoli, dnia 21 grudnia 2015 r. nastąpiła mała, niekanoniczna jeszcze, inauguracja życia wspólnotowego w budującym się tam klasztorze. Tego bowiem dnia wieczorem do o. Juliusza – Marii od Miłosierdzia Bożego, od kilku lat cierpliwie wznoszącego w/w klasztor, a od kilku dni przebywającego już w Zwoli, dołączył o. Serafin – Maria od Trójcy Świętej. Następnego dnia (22.12) w kaplicy domowej p. Elżbiety Nowińskiej, naszej pierwszej dobrodziejki, w/w Bracia sprawowali wspólnie pierwsze oficja brewiarzowe i Świętą Eucharystię. We wtorek, środę i część czwartku (22, 23, 24.12) trwały usilne przygotowania do godnego świętowania Misterium Bożego Narodzenia: te bardziej duchowe i te bardziej materialne:

  • przysposobienie kaplicy-chóru zakonnego w pierwszym klasztorku by móc tam sprawować Mszę Świętą – Pasterkę (o. Juliusz i świeccy współpracownicy)
  • przygotowania liturgiczne oraz prace kuchenne organizujące Święta od strony kulinarnej na bazie tego, co Opatrzność, szczodra i hojna jak zawsze, była łaskawa podarować przez różne osoby i wspólnoty z Poznania, Drzewiny, Słupska, Bornego Sulinowa, Gdańska i Zaniemyśla (o. Serafin)

Wigilia – Pasterka i 3 dni Świąt Narodzenia Pańskiego były celebrowane bardzo uroczyście: łaciński śpiew Martyrologium – Ogłoszenie Bożego Narodzenia, Pierwsze Nieszpory, modlitwa wewnętrzna, obfita Wieczerza Wigilijna, śpiewana Godzina Czytań i Pasterka o północy w kaplicy klasztornej (w której uczestniczyło 8 zaprzyjaźnionych, współpracujących osób), dwie pozostałe  Eucharystie z Dnia Bożego Narodzenia sprawowane o odpowiednich godzinach etc.

26 grudnia Bracia udali się na długi (może nawet trochę przydługi) świętoszczepanowy spacer wzdłuż pobliskich jezior, przez lasy, do miejscowości Kórnik zakończony małym kolędowaniem u zaprzyjaźnionej kórnickiej rodziny; powrót autostopem.

Oficja liturgiczne (jeszcze nie całkiem regularnie) są naprzemiennie sprawowane w chórze klasztornym i w kaplicy w domu p. Elżbiety. Posiłki są spożywane w obszernej kuchni w/w domu; o. Juliusz nocuje – stróżuje w jednej z cel klasztornych, o. Serafin w domu naszej dobrodziejki.

W wieczór sylwestrowy i w noc z 31.12.2015 na 01.01.2016 Bracia trwali na modlitwie od godz. 19.00 do 0.30: Pierwsze Nieszpory, Kompleta, Adoracja Najświętszego Sakramentu, uroczyście śpiewana Godzina Czytań z Wigilią, Te Deum plus małe braterskie życzenia maryjno-noworoczne. 2 stycznia 2016 roku ok. godz. 8.00 dotarło 6 mężczyzn, pielgrzymów Ekstremalnej Drogi Krzyżowej (12 godzin nocnego pielgrzymowania w dużym mrozie). Uczestniczyli z nami we Mszy Świętej i  wspólnym śniadaniu dzieląc się swoimi doświadczeniami całonocnej Via Crucis będącej jednocześnie zapowiedzią liczniejszej personalnie wielkopostnej EDK w dniach 18-19 marca na trasie Sanktuarium karmelitańskie Św. Józefa w Poznaniu – Klasztor w Zwoli.

Budowa – przysposobienie pierwszego budynku na mały Klasztorek de realnego za-mieszkania trwa i powoli dobiega końca. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim przyjaciołom, dobroczyńcom i współpracownikom za wszelkie duchowe i materialne wsparcie w realizacji tego etapu:

  • Zarządowi Firmy Kronospan za przekazane materiały na meble i panele podłogowe;
  • Siostrom Służebniczkom za podarowany ołtarz, pulpit, monstrancje oraz liczne inne paramenta;
  • Siostrom z Niemiec za liczne szaty liturgiczne, krzyże oraz paramenta;
  • rodzinie p. Kozubskich (naszym sąsiadom) za ufundowanie tabernakulum;
  • wszystkim  wspólnotom Braci za darowiznę pieniężną 8 grudnia;
  • wspólnotom naszych Sióstr OCD za wszelkie duchowe i materialne wsparcie  oraz wszystkim naszym pozostałym licznym darczyńcom.

W Nowym Roku Pański 2016 życzymy Wam obfitości łask Bożej Dzieciny, zdrowia duszy i ciała oraz wszelkiej pomyślności.

Bracia ze Zwoli
Karmel Info nr 65 (styczeń 2016) s. 18