aktualności klasztoru Zwola wróć

Jesień w Zwoli


Grudzień 1, 2017

Czas to skarb jedyny
tutaj nam dany –
czy dobrze jest wypełniany?
Gdy się śpieszymy,
to czas zyskujemy czy tracimy?
Tylko dla Pana Boga i bliźniego
czas poświęcany
nie będzie czasem straconym.

Wrzesień i październik 2017 w klasztorze na Zwoli (z punktu widzenia budowlanego) to przede wszystkim DACH i jeszcze raz dach. To znaczy, po zakończeniu pod koniec sierpnia wznoszenia ścian naszego kościółka i chóru zakonnego ekipa budowlana przystąpiła do „stawiania” dachu: więźba dachowa, legary, deskowanie etc. – pięknie to wygląda, kto nie wierzy niech wpadnie i na własne oczy zobaczy.

 

 

Co poza tym: trochę stacjonarnego, regularnego (dobitnie regularnego, jeśli chodzi o rytm liturgii i modlitwy) życia klasztorno-karmelitańskiego, na przedłużeniu którego działy się różnorakie posługi duszpasterskie. Niektóre z nich odbywały się na miejscu: spowiedzi i rozmowy duchowe, czuwania I-czwartkowe (7.09. i 5.10., od godz. 19.30 do 24.00) liturgiczno-adoracyjne tak zwanych „Zwolenniczek”, dni formacyjne, eucharystyczno-modlitewno-biblijne tzw. „Żabek” (nasz kaplica i sala Gospodyń Wiejskich na Zwoli 17.09. i 28.10. od godz. 10.00 do 15.00), konferencje duchowe w Zaniemyślu u Sióstr Służebniczek, posługa sakramentu pojednania dla neokatechumenów w Zaniemyślu, etc.

Inne natomiast miały miejsce poza Zwolą-Zaniemyślem: dni pustyni-skupienia dla tzw. „Delfinek” (na puszczy w Jastrzębsku k. Pniew 23.09. i 21.10. od godz. 9.30 do 19.00), rekolekcje dla naszych braci kleryków, 3-8.09 w agroturystycznej Chacie na Skraju i w pustelni św. Charbela w Belęcinie k. Gostynia; rekolekcje dla warszawskiego OCDS’u 3-9.09.; dni skupienia, spowiedzi, rozmów dla Przyjaciół Miłości miłosiernej we Wrocławiu 15 – 16.09. od godz. 9.30 do 18.30.; spotkanie szkaplerzne w Puszczykowie; rekolekcje w Pniewach 14 – 17.09; głoszenie pro-sponsorowskich kazań w Sobieszewie k. Gdańska; posługa spowiedziowo-rozmowowa w Karmelu w Suchej Hucie i w Gdyni-Orłowie, 24-26.09.; rekolekcje Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej w Gorzędzieju 27.09. – 1.10.; kazania pro-sponsorowskie w Puszczykowie; dzień pustyni-skupienia dla Przyjaciół Miłości miłosiernej w Szczecinie 8.10.; rekolekcje dla naszych mniszek OCD w Karmelu szczecińskim 9 – 15.10. a po nich – w ramach autostopowej drogi powrotnej – mała wyprawa po sery kozie, krowie i owcze do Marwic k. Gryfina do pp. Szczypaków, co za sery…!; rekolekcje Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej w Gorzędzieju 18 – 22.10.; posługa w Karmelu w Tromso 4 – 10.10.

 

 

Poza Zwolą też miały miejsca: kilkakrotne pobyty w Krynicy u ciężko chorej Mamy o. Juliusza (polecamy ją modlitwie sióstr i braci); pobyt wakacyjny w Zakopanem; uczestnictwa w Radach Prowincjalnych; przymiarka nowego habitu (no wreszcie!) połączona ze wspólną kolacją-agapą serowo-warzywną; własne rekolekcje doroczne w Karmelu w Gdyni-Orłowie.

Wreszcie trzeba też wspomnieć małą gościnność „pobytową” u nas (niezbyt częstą i gęstą) niektórych osób z zewnątrz, w tym pani Gunn z Norwegii 22-26.10. związanej z naszym Karmelem w Tromso. Nadmienić też należy o wizycie na naszej budowie przedstawiciela Renovabis z Niemiec. Na koniec wzmianka o Liturgii Eucharystycznej (28.10. w ramach „żabkowego” dnia formacji) sprawowanej wspólnie z chórem-scholą ze słynnego miasta Śremu, całkiem niezły chórek. To by było na tyle za te 2 miesiące. Imiona Braci w ramach różnych zaangażowań-posług-wyjazdów zostały tym razem specjalnie pominięte dla rozbudzenia i ćwiczenia wyobraźni.

o. Serafin M. Tyszko OCD
Karmel-Info n. 87 (listopad 2017) s. 23