aktualności klasztoru Zwola wróć

List do Przyjaciół – październik 2020


Październik 12, 2020

Zwola, 15 października 2020 r.

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy Karmelu w Zwoli!

Zbliża się Uroczystość św. Teresy od Jezusa, Patronki naszego Klasztoru. W tym roku – 27 września – minęło 50 lat od ogłoszenia jej Doktorem Kościoła Powszechnego. Ojciec św. Paweł VI nadając ten tytuł św. Teresie potwierdził niezwykłą mądrość i charyzmat nauczycielski oraz aktualność jej orędzia o modlitwie dla całego Kościoła.

Bez modlitwy trudno pozostać wiernym Chrystusowi, trudno zachować niezachwianą wiarę. W obliczu licznych prób i zagrożeń, na jakie wystawiona jest dzisiaj nasza wiara, nie  możemy zadowolić się modlitwą powierzchowną, nie zakorzenioną w osobistej relacji z Bogiem (por. NMI, 34). Takiej modlitwy uczy nas św. Teresa od Jezusa, Doktor Kościoła.

Wybierając ją na patronkę Klasztoru Rekolekcyjno-Formacyjnego w Zwoli pragniemy w tym miejscu dzielić się z Wami bogactwem jej duchowości i nauki o modlitwie oraz pomagać przybywającym w pogłębianiu osobistej relacji z Bogiem. Jest to zadanie, jakie na początku trzeciego tysiąclecia postawił przed całym Kościołem św. Jan Paweł II w liście Novo Millennio Ineunte: „Na początku nowego tysiąclecia pozwólcie Następcy Piotra wezwać cały Kościół do  takiego aktu wiary, który wyrazi się przez odnowę życia modlitewnego” (NMI, 38).

Mieliśmy cichą nadzieję, że uda nam się pierwszą część klasztoru oddać do użytku na Uroczystość św. Teresy od Jezusa. Jednak z powodu konieczności zapewnienia odpowiedniej ilości wody do celów przeciwpożarowych oraz związanych z tym dodatkowych wydatków (120 000zł), nie będzie to możliwe.

Obecnie, oprócz przygotowania do budowy naziemnego zbiornika wody p. poż., wewnątrz budynku prowadzone są następujące prace wykończeniowe: montaż wyposażenia łazienek, układanie płytek gresowych na dolnym korytarzu, montaż drzwi na parterze. Przed nami jeszcze ostatnie malowanie ścian i sufitów, umeblowanie pokoi oraz dokończenie wystroju chóru (kaplicy).

Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą i Waszym wsparciem, uda nam się do końca tego roku zakończyć wszystkie prace i na Święta Bożego Narodzenia będziemy mogli, wraz z życzeniami, przedstawić Wam program rekolekcji wraz z zaproszeniem do Zwoli.

Bardzo dziękujemy za wszelkie wyrazy Waszej życzliwości, modlitwę i ofiary. Z naszej strony zapewniamy o stałej pamięci, wdzięczności i modlitwie. W Waszych intencjach w każdą środę o godz. 18.30 sprawujemy Najświętszą Ofiarę.

Niech Maryja, Królowa Karmelu oraz św. Teresa, patronka naszego klasztoru otaczają Was swoją opieką i wypraszają u Boga wszelkie potrzebne łaski.

         W imieniu Wspólnoty karmelitów bosych ze Zwoli

br. Roman Jan od Krzyża OCD