aktualności klasztoru Zwola wróć

List do Przyjaciół – Wielkanoc 2017


Kwiecień 12, 2017

Drodzy Przyjaciele Karmelu w Zwoli!

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłamy najserdeczniejsze życzenia, łącząc się z Wami w modlitewnym przeżywaniu największych Tajemnic naszej wiary.

Niech ten święty czas Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana przybliży nas do odwiecznej miłości Boga, który w Swoim Synu wydał samego siebie za nas, abyśmy mieli życie w obfitości.

Pełni uwielbienia i wdzięczności za tak niepojęty i drogo okupiony dar zbawienia, otwórzmy nasze serca na przemieniającą moc płynącą od Zmartwychwstałego. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Bolesną, wiernie stojącą pod Krzyżem swego Syna oraz trwającą na modlitwie z Apostołami aby orędowała za nami i wypraszała wszelkie potrzebne łaski.

Drodzy Przyjaciele, z końcem marca bieżącego roku rozpoczęliśmy kolejny etap budowy – budujemy kaplicę i chór zakonny w głównym budynku klasztoru. Na załączonym zdjęciu widać miejsce przed rozpoczęciem prac i to, co chcemy osiągnąć. Święta Teresa od Jezusa w Księdze fundacji napisała: „Każdy nowy kościół niezmierną jest dla mnie pociechą, bo przybywa w nim jedno więcej miejsce na mieszkanie Pana w Najświętszym Sakramencie”. Dla nas także jest to wielka radość, że powstaje nowy Dom Boży, gdzie Pan Jezus będzie przebywał z nami w Najświętszym Sakramencie. Wierzymy, że będzie to szczególne miejsce Jego czci i uświęcenia przybywających.

Z serca pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do powstania tej świątyni swoimi ofiarami, modlitwą i życzliwością. Wiemy, że możemy liczyć na Waszą pomoc, dlatego ośmielamy się dołączyć przekaz bankowy, aby ułatwić wpłatę. Wdzięczni będziemy, jeśli więcej osób, dzięki waszej życzliwej pomocy dowie się o naszym wspólnym dziele.

Zapewniamy o pamięci i nieustannej modlitwie. W intencji wszystkich darczyńców budowy klasztoru w Zwoli, w każdą środę sprawujemy Mszę Świętą, wypraszając dla Was i Waszych Bliskich wszelkie potrzebne łaski za wstawiennictwem św. Józefa.

Złączeni w modlitwie i radości Zmartwychwstania
bracia ze Zwoli.


Pobierz list w postaci pdf