aktualności klasztoru Zwola wróć

List do Przyjaciół – Wielkanoc 2022


16 kwietnia, 2022

Zwola, Wielkanoc A.D. 2022

 

 

„On bowiem [Chrystus] jest naszym pokojem.
On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością,
bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość (Ef 2,14)

 

Drodzy Przyjaciele Karmelu w Zwoli!

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to Święta miłości, życia i pokoju.  Jezus przez swoją Mękę i Śmierć umiłował nas do końca i pojednał z Ojcem. Przez swoje Zmartwychwstanie pokonał śmierć, grzech i szatana, dał nam nowe życie i obdarzył pokojem.

W tym szczególnym czasie, kiedy doświadczamy niepokoju i zagrożenia związanego z wojną, która toczy się za naszą wschodnią granicą, pragniemy Wam życzyć prawdziwego pokoju, który daje Zmartwychwstały, a którego nie może dać nam świat! On bowiem „jest naszym pokojem”. Niech Światło Wielkanocnego Poranka napełnia Wasze serca głęboką wiarą i ufnością w żywą obecność i opiekę Chrystusa w Waszym życiu!

Mimo niepewności związanej z toczącą się wojną, staramy się z ufnością w Bożą Opatrzność kontynuować zadania związane z prowadzeniem rekolekcji, jednocześnie angażując się na miarę możliwości w pomoc osobom z Ukrainy, którzy z powodu wojny musieli opuścić swój kraj i domy rodzinne. W naszym domu, w którym dotychczas mieszkała nasza Wspólnota, od miesiąca gościmy 8 osób z tego kraju.

Staramy się także kontynuować dalsze prace budowlane pozostałej części klasztoru rekolekcyjno-formacyjnego pw. Św. Teresy od Jezusa. Ostatnio pisaliśmy o planach wykonania elewacji i dachu na głównej kaplicy. Jednak po konsultacji z inspektorem budowlanym i wykonawcami doszliśmy do wniosku, że bardziej pilne jest pokrycie dachu dachówką na całej jeszcze nie wykończonej części klasztoru. Dokonaliśmy już zamówienia i przedpłaty na zakup dachówki, ponieważ nie jest ona dostępna „od ręki”.

W tych niełatwych czasach zawierzamy to dzieło Bożej Opatrzności i wstawiennictwu św. Józefa oraz polecamy Waszej modlitwie.

Dziękujemy za wszystkie wyrazy Waszej pamięci i życzliwości oraz ofiary składane na budowę Klasztoru Rekolekcyjno-Formacyjnego pw. św. Teresy od Jezusa. Zapewniamy o naszej wdzięczności i modlitewnej pamięci. W Waszych intencjach sprawujemy w każdą środę Mszę św., wypraszając dla Was i Waszych bliskich wszelkie potrzebne łaski za wstawiennictwem św. Józefa.

Niech radująca się Królowa Nieba i Królowa Pokoju otacza Was swoją opieką i prowadzi bezpiecznie po drogach życia.

Bracia karmelici bosi ze Zwoli