aktualności klasztoru Zwola wróć

Ogłoszenie o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych


17 lutego, 2023

Klasztor Karmelitów Bosych  z siedzibą w Zwoli ogłasza pisemny przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 701 – 705 ustawy Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1740, z późn. zm.)
pn. Budowa budynku energooszczędnego w Zwoli należącego do Klasztoru Karmelitów Bosych. Klasztor Karmelitów Bosych wraz z częścią rekolekcyjną, zespołem kaplicowo-chóralnym i budynkami towarzyszącymi.”

 1. Organizator przetargu.
  Klasztor Karmelitów Bosych z siedzibą w Zwoli, ul. Dąbrowska 11, 63-020 Zaniemyśl
 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.
 2. Przedmiot przetargu:
  Budowa budynku energooszczędnego w Zwoli należącego do Klasztoru Karmelitów Bosych. Klasztor Karmelitów Bosych wraz z częścią rekolekcyjną, zespołem kaplicowo-chóralnym i budynkami towarzyszącymi z wyłączeniem kaplicy i II piętra budynku.
 1. Wskazanie sposobu udostępnienia warunków przetargu:
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, warunki udziału w przetargu, sposób przygotowania oferty, wysokość wadium oraz szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu przetargu są udostępnione na stronie prowadzonego przetargu: https://zwola.karmelicibosi.pl/przetarg2023/    
 1. Termin i miejsce składnia ofert:
  Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10 marca 2023 r. do godziny 15:00 w siedzibie Organizatora Przetargu
 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:
  Otwarcia złożonych w terminie ofert odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Klasztoru Karmelitów Bosych w Zwoli przy ul. Dąbrowskiej 11.
  Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowania niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie prowadzonego przetargu.

 

Zapraszam do udziału w postępowaniu.

  

Roman Hernoga

Klasztor Karmelitów Bosych
Dąbrowska 11, Zwola
63-020 Zaniemyśl