aktualności klasztoru Zwola wróć

Ograniczenie do 10 osób


Październik 17, 2020

Zgodnie z nowymi wytycznymi służb sanitarnych, na Mszach św. i nabożeństwach w naszej kaplicy może uczestniczyć maksimum 10 wiernych. Prosimy o uszanowanie zaleceń.

Na czas obecnych ograniczeń Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność w te dni na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem. Jednocześnie zachęcił, aby osoby korzystające z dyspensy były wierne osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyły się duchowo z liturgiczną wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.