aktualności klasztoru Zwola wróć

Postępy w budowie klasztoru w Zwoli (czerwiec 2020)


30 czerwca, 2020

Prace w Zwoli postępują stopniowo do przodu.

Postęp prac wewnątrz klasztoru

Zostały ułożone podłogi w chórze zakonnym (kaplicy). W refektarzu zakonnym (jadalni) została ułożona posadzka. Na pierwszym piętrze założone zostały drzwi do pokojów. Natomiast na klatce schodowej przy chórze zostały położone płytki.

Lato

A wokół klasztoru widać wyraźne oznaki wczesnego lata.

Dziękujemy!

Dziękujemy, że jesteście z nami, że wspieracie nas modlitwą i ofiarą materialną; dobrym słowem, zachętą do dalszej pracy! Przede wszystkim jednak w tym czasie łączymy się z Wami w modlitwie.

karmelici bosi ze Zwoli