aktualności klasztoru Zwola wróć

Poświęcenie kaplicy chórowej


23 lipca, 2021

16 lipca, w Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel miała miejsce ważna ceremonia w naszym klasztorze. Eucharystię sprawował o. Jan Malicki, Prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Licznie przybyli goście: przyjaciele, dobrodzieje i współpracownicy, zebrali się w środku, a także wokół kaplicy przed klasztorem.

Po obrzędach wstępnych nastąpiło uroczyste pobłogosławienie kaplicy chórowej w nowo oddanej wschodniej  części klasztoru. Najpierw o. Roman Hernoga odczytał dekret Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego zezwalający na umieszczenie Najświętszego Sakramentu w tabernakulum tej kaplicy. Potem przy śpiewie miało miejsce błogosławieństwo kaplicy, a następnie ołtarza. W homilii o. Prowincjał przypominał nam o darze Maryi, Matki Bożej z Góry Karmel.

Na zakończenie o. Roman, przełożony wyraził podziękowania: Bogu za Jego Opatrzność i prowadzenie, wszystkim dobroczyńcom za wspieranie tego dzieła, a o. Janowi za przewodniczenie Eucharystii i poświęcenie kaplicy. Na ręce o. Prowincjała dziękował też całej Prowincji i Zakonowi za wszelkie wsparcie tego dzieła. Dziękował też na ręce o.Prowincjała o.Juliuszowi Wiewiórze, który przez wiele lat był odpowiedzialny za budowę tego klasztoru rekolekcyjno-formacyjnego.

Po Mszy św. odbyła się agapa przed klasztorem, w której wzięli udział wszyscy uczestnicy uroczystości.