aktualności klasztoru Zwola wróć

Przypomnienie


Styczeń 16, 2021

W związku z pandemią przypominamy o zachowaniu dystansu, obowiązku zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem celebransów), o zasadzie dezynfekcji rąk oraz o podchodzeniu do komunii św. na dłoń i do ust w dwóch następujących po sobie procesjach. Pamiętajmy, że noszenie maseczki to forma miłości bliźniego: w ten sposób dbamy o innych (a inni dbają o nas).

Przypominamy także, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.