aktualności klasztoru Zwola wróć

Ważne informacje odnośnie jutrzejszej Mszy św. niedzielnej


14 marca, 2020

W związku z Dekretem ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego w duchu zatroskania o zdrowie nawiedzających kaplicę w Zwoli informujemy, że:

  • Msza św. w niedzielę 15.03.2020 odbędzie się o godz.10:30 jak zwykle,
  • nie podajemy sobie ręki na znak pokoju, ale czynimy to przez alternatywną formę czyli przez skinienie głowy,
  • przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii św. na rękę,
  • przez cały dzień nasza kaplica będzie otwarta – można wstąpić na modlitwę,
  • gdyby jakieś osoby chciały w naszej kaplicy przyjąć komunię św. poza Mszą św. czy sakrament chorych z chęcią to uczynimy,
  • jeśli chodzi o spowiedź jesteśmy do Waszej dyspozycji jak dotychczas.

Ponadto informujemy, że do dnia 29 marca br. ks. Arcybiskup udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Ks. Arcybiskup prosi, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne. Radio Emaus prowadzi transmisję Mszy św. o godz. 10.00 z katedry poznańskiej. Zwłaszcza osoby starsze i chore powinny w najbliższym czasie unikać skupisk ludzkich. Osoby z objawami infekcji powinny bezwzględnie pozostać w domu.

Łączymy się z Wami w modlitwie. W szczególności każdego dnia o godz.20:30 będziemy odmawiać modlitwę różańcową w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

Zachęcamy do przeżywania tych wydarzeń w duchu wiary oraz do stosowania zalecanych przez służby sanitarne środków ostrożności.

Karmelici Bosi,  Zwola, 14 marca 2020