aktualności klasztoru Zwola wróć

Wizyta naszego O. Generała w Zwoli


4 grudnia, 2023

W tym roku, od 24 października trwała w naszej Prowincji Warszawskiej Generalska Wizytacja Kanoniczna. Dlatego w dniach 26-27 listopada gościliśmy o. Christophe-Marie Baudouin OCD, członka Zarządu Generalnego naszego Zakonu (Definitora), który w tym czasie przeprowadził wizytację pasterską naszej Wspólnoty. Natomiast wieczorem 27 listopada przybył do nas Przełożony Generalny Zakonu o. Miguel Márquez Calle OCD. Następnego dnia, 28 listopada, w rocznicę rozpoczęcia reformy karmelitów w Duruelo, o. Generał przewodniczył Eucharystii o godz. 7.00 w naszym chórze zakonnym pw. św. Jana od Krzyża. W czasie homilii odniósł się do naszej niedużej kaplicy, która przypominała mu kaplicę w Duruelo, choć nasza jest większa i bardziej elegancka. Przez to przypominała mu o ubogich i pełnych prostoty początkach karmelitów bosych. Powiedział, że chociaż Duruelo zostało opuszczone po dwóch latach pobytu braci, pozostaje niezmiennie dla naszego Zakonu punktem odniesienia i symbolem przypominającym o konieczności zaczynania ciągle od nowa. Zwrócił też uwagę, żebyśmy podtrzymywali wewnętrzny płomień, który Bóg rozpalił w nas powołując do Zakonu. O. Generał wyraził łączność tego dnia z całym Zakonem, w szczególności z braćmi przeżywającymi niepokoje i wojny m.in. na Białorusi, Ukrainie, Burkina Faso. Po homilii wszyscy bracia odnowili swoje śluby zakonne. Na koniec uroczystej Eucharystii zaśpiewaliśmy pieśń Flos Carmeli ku czci naszej Pani Góry Karmel.

Po śniadaniu o. Generał obejrzał budowę klasztoru i wyraził zadowolenie z postępujących prac. Następnie wraz z o. Definitorem spotkał się z Radą Prowincjalną Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, a potem z asystentami Wspólnot Świeckiego Karmelu naszej Prowincji. Po obiedzie spotkali się z Radą Prowincjalną Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Dopełnieniem tych spotkań były wspólne rozmowy przy obiedzie i kolacji.

Następnego dnia po odmówieniu liturgii godzin oraz śniadaniu o. Generał, o. Definitor wraz z pozostałymi braćmi, którzy nocowali w Zwoli, udali się do naszego klasztoru w Poznaniu na spotkanie podsumowujące wizytację pasterską Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Spotkanie to zakończyło się Eucharystią w bazylice św. Józefa, której przewodniczył o. Generał. Po kolacji o. Generał i pozostali bracia wrócili na nocleg do Zwoli.

Następnego dnia rano (czwartek, 30 listopada), pożegnaliśmy o. Generała i o. Definitora, którzy udali się na spotkanie z mniszkami naszej Prowincji do klasztoru karmelitanek bosych w Gnieźnie.

W czasie tych dni mogliśmy doświadczyć braterskiej życzliwości o. Generała oraz głębokiej komunii z całym Zakonem.

karmelici bosi ze Zwoli