Podsumowanie budowy 2016

Lipiec 2016

Były kontynuowane małe prace przygotowawcze, tym razem wewnątrz domu: dokończenie wyposażenia korytarza (regały książkowe), łazienek, zakrystii, a przede wszystkim wykonanie i zamontowanie nastawy ołtarzowej wokół tabernakulum w kaplicy. 11 lipca, wśród opadów wielkiego deszczu i gradu ks. abp Stanisław Gądecki dokonał pobłogosławienia i erygowania naszej malej kaplicy (na 25-30 osób).


Czerwiec 2016

W ostatnim czasie zostało ukończone utwardzenie terenu przed budynkiem klasztoru oraz odgrodzenie tego budynku od terenu budowy. To wszystko było konieczne, aby budynek mógł zostać dopuszczony do użytku przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Obecnie pozostało jeszcze do załatwienia wiele spraw formalnych, które musimy zakończyć do 11 lipca. Tego dnia bowiem o godz. 18.00 J. E. ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki pobłogosławi i eryguje naszą kaplicę. Będzie to również dzień zainstalowania Najświętszego Sakramentu i rozpoczęcia publicznego kultu w naszej kaplicy. Poza tym zostało wykonane ogrodzenie klasztoru i zagospodarowana zieleń.

Posiadamy też już oficjalny adres korespondencyjny naszego klasztoru: Zwola, ul. Dąbrowska 11, 63-020 Zaniemyśl.


Marzec 2016

Na przełomie lutego i marca br. na zlecenie Urzędu Gminy Zaniemyśl została doprowadzona do granicy naszej działki instalacja kanalizacyjna, a następnie, przed Uroczystością św. Józefa, do tej kanalizacji został podłączony nasz budynek klasztorny. Dzięki temu klasztor nadaje się do zamieszkania. Jednak aby mógł być prawnie dopuszczony do użytkowania przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, musimy jeszcze wykonać utwardzenie ok. 600 m² powierzchni.